Tarieven Beter Fitness

Entreegeld eenmalig
(Inschrijfkosten, intakegesprek, opstellen trainingsschema)
€ 30,00
Training 1x per week (begeleid) 
€ 32,00 p.m.
Training 2x per week (1x begeleid en 1x onbegeleid) 
€ 41,00 p.m.