Tarieven Beter Fitness

Entreegeld eenmalig
(Inschrijfkosten, intakegesprek, opstellen trainingsschema)
€ 30,00
Training 1x per week (begeleid) 
€ 35,00 p.m.