Praktijkregels

Het is ons streven om iedereen op een optimale wijze gebruik te kunnen laten maken van de beschikbare faciliteiten. Daarom heeft Beter Saendelft een aantal praktijkregels opgesteld. Wij verzoeken u vriendelijk onze regels te lezen en na te leven. Bij het betreden van de praktijk gaat u akkoord met de praktijkregels van Beter Saendelft.

Vergoeding

De verantwoordelijkheid of de patiënt voldoende verzekerd is voor fysiotherapie ligt zonder uitzondering bij de patiënt zelf. Men kan de polisvoorwaarden raadplegen of contact opnemen met de betreffende zorgverzekeraar.

Afmelden

Wij zijn genoodzaakt om de gereserveerde tijd voor een behandeling, die niet tenminste 24 uur van te voren is afgezegd, bij de patiënt in rekening te brengen. U kunt ten alle tijden inspreken op ons antwoordapparaat (ook in het weekend) en wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Omkleden

Voorafgaande aan de behandeling kunt u zich om kleden in een kleedkamer van Lycurgus. Hiervoor kunt u de sleutel halen bij de balie van Beter Saendelft. Uw kleding en tas(sen) kunt u tijdens de behandeling achterlaten in de kamer van uw behandelend therapeut of in de witte kast aan de zijkant van de oefenzaal.

Hygiëne

Bij elke behandeling dient u zelf een handdoek of laken mee te nemen. Wij verwachten van u als patiënt dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.

Kwaliteitsbeleid Beter Saendelft

Ter afsluiting van de behandeling sturen wij u, nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven, per mail een vragenlijst op over uw ervaring bij de fysiotherapie van Beter Saendelft. Deze vragenlijst is voor ons zeer van belang om de kwaliteit van behandelen en de tevredenheid van de patiënt zo optimaal mogelijk te houden. Graag hiervoor uw medewerking.

Tijden van vrij trainen

In overleg met uw fysiotherapeut biedt Beter Saendelft uren aan waar u zelfstandig kunt trainen ter bevordering van uw revalidatie. De actuele tijden vindt u HIER.

Privacy

De praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd. Tijdens het onderzoek en behandeling kan u gevraagd worden zich gedeeltelijk uit te kleden. Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met uw gegevens om. U heeft altijd recht op informatie en op inzien van uw behandeldossier. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen. U kunt tegen kostprijs een afschrift van uw gegevens ontvangen. Indien een fysiotherapeut in een situatie komt waarin informatie van een patiënt gedeeld moet worden met een derden, zal hier allereerst toestemming aan de patiënt over gevraagd worden.

Klachtenregeling

Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door of behandeling van uw fysiotherapeut of een van de andere personeelsleden, kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut of een van de andere fysiotherapeuten binnen de praktijk. Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF, bezoek hierover onze website onder het kopje: Klachtenregeling.

Huisdieren

Binnen de praktijk is het niet toegestaan huisdieren mee te nemen. Uitzondering hierop zijn dieren, die u wegens uw handicap nodig heeft.

Diefstal etc.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor diefstal, beschadiging en verlies van eigendommen van onze bezoekers.

Omgang

Binnen onze praktijk geldt: Men dient elkaar met respect te behandelen ongeacht afkomst, huidskleur, religie, politieke voorkeur of geaardheid. Bij het niet in acht nemen van deze regel zal de overtreder bij ons niet meer welkom zijn.

Calamiteiten

In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

Telefoongebruik

Graag wijzen wij u op 2 algemene regels omtrent het gebruik van uw telefoon.
1.  Gelieve geen telefoongebruik in de oefenzaal tijdens het beoefenen van uw training. Laat uw telefoon in uw tas/jas.
2.  Tevens stellen wij het op prijs dat u geen telefoongesprekken voert aan de gezamenlijke tafel in de wachtruimte. Dit voor uw privacy en de overlast voor overige gebruikers van de wachtruimte.

Rookbeleid

Roken is binnen onze praktijk niet toegestaan.

Social media

Volg social media om op de hoogte te blijven van mededelingen, nieuwtjes en wijzigingen in openingstijden omtrent Beter Saendelft: