Kwaliteit

Beroepsinhoudelijk

Al onze fysiotherapeuten, acupuncturisten, bewegingswetenschappers en sportartsen zijn ingeschreven in het BIG-register  (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).

De fysiotherapeuten zijn allen geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister van de beroepsvereniging  (CKR) en de sportartsen in het SGRC (Kwaliteitsregister van de beroepsgroepen).

De (sport)masseurs bij NBSM, massage.nl en Bond van Europese Reflexologen.

Beroepsverenigingen

Beter Saendelft is aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen:

– het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF)
– de Nederlandse Vereniging voor  Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg (NVFS)
– de Nederlandse Vereniging van Manuele Therapie (NVMT)
– de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de lymfologie en oncologie (NVFL)
Tevens hebben onze fysiotherapeuten een master (of zijn daarvoor studerend) op het gebied van Sportfysiotherapie, Manuele Therapie of Oncologie.

PREM vragenlijst fysiotherapie

Beter Saendelft heeft ervoor gekozen om de klantervaring van de fysiotherapie te meten middels de PREM fysiotherapie vragenlijst. De afkorting PREM staat voor Patient Reported Experience Measure. De PREM Fysiotherapie is een korte generieke vragenlijst die uit ongeveer 15 vragen bestaat en die naast de NPS-score ruimte biedt voor inbreng van patiënten in de vorm van een open vraag voor verbeterpunten en complimenten. Onderzoeksinstituut Nivel heeft de vragenlijst in opdracht van Stichting Miletus ontwikkeld. Bij de ontwikkeling van de vragenlijst is nauw samengewerkt met het KNGF, Keurmerk Fysiotherapie, de NPCF en zorgverzekeraars. Het is een wetenschappelijk gefundeerd instrument.